Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

PyCharm jako najlepsze środowisko programistyczne do tworzenia oprogramowania w języku Python

PyCharm jako najlepsze środowisko programistyczne do tworzenia oprogramowania w języku Python

Jeśli aktywnie poszukujesz sposobów optymalizacji procesów kodowania, powinieneś zwrócić uwagę na narzędzie PyCharm. 

pycharm-ide

Jest to środowisko programistyczne Pythona, które oferuje wiele funkcji do efektywnego programowania. Podobne środowiska poprawiają proces tworzenia kodu poprzez takie opcje jak inteligentne uzupełnianie kodu, narzędzia do debugowania. W ten sposób programiści mogą pisać, testować i debugować swój kod bardziej efektywnie. W artykule znajdziesz informacje na temat PyCharm, zapoznasz się z kluczowymi funkcjami. Dowiesz się, jak zainstalować program i jak z niego korzystać, a także jakie są dostępne plany cenowe.

PyCharm - flagowe środowisko programistyczne dla języka programowania Python.

Producentem IDE jest firma JetBrains, która stworzyła IntelliJ IDEA dla Java/Kotlin. Według ankiet, 31% użytkowników Pythona uznaje PyCharm za najbardziej popularny program po edytorze VS Code. IDE zapewnia pomoc w kodowaniu, taką jak autouzupełnianie kodu i podświetlanie składni/błędów, nawigację po projekcie i kodzie, zarządzanie pakietami, debugger, kontrola wersji. Pracując w PyCharm, można używać innych języków programowania. Zintegrowany w IDE formatujący program pozwoli dostosować oprogramowanie do standardów dokumentu PEP 8.

Rozszerzone funkcje IDE uzyskujesz, korzystając z dodatkowych wtyczek. Pozwolą one dostosować konfiguracje interfejsu, podłączyć pomocnicze funkcje. Informacje na temat tych wtyczek znajdziesz na końcu artykułu.

W czym różni się PyCharm od innych środowisk programistycznych Pythona?

Oto kilka unikalnych cech, które wyróżniają PyCharm spośród innych środowisk programistycznych Pythona:

 • Inteligentny edytor kodu: Edytor kodu PyCharm zawiera autouzupełnianie, podświetlanie składni, błędów oraz nawigację po kodzie. Dzięki temu programiści mogą pisać kod szybciej i precyzyjniej.
 • Zintegrowane systemy kontroli wersji: PyCharm obsługuje popularne systemy kontroli wersji, takie jak Git, Mercurial i Subversion. Zapewnia funkcje takie jak commit, push, pull, co umożliwia programistom efektywniejsze zarządzanie swoim kodem.
 • Wbudowany debugger: PyCharm posiada potężny wbudowany debugger, który umożliwia programistom krok po kroku wykonywanie kodu, ustawianie punktów zatrzymania oraz sprawdzanie zmiennych. Debugger obejmuje również zdalne debugowanie i debugowanie wieloprocesowe.
 • Zintegrowany runner testów: PyCharm zawiera wbudowany runner testów, który obsługuje popularne frameworki testowe, takie jak pytest i unittest. Narzędzie do uruchamiania testów może uruchamiać testy równolegle, wyświetlać wyniki testów w edytorze oraz dostarczać raporty o pokryciu.
 • Integracja z popularnymi narzędziami i platformami: PyCharm integruje się z szerokim zakresem bibliotek, frameworków i narzędzi Pythona (Django, Flask, NumPy). Współpracuje również z popularnymi narzędziami takimi jak Docker, Vagrant i Virtualenv.
 • Analiza jakości kodu: PyCharm zawiera funkcje do analizy jakości kodu. Na przykład, sprawdza i ocenia kod, co może pomóc programistom w identyfikowaniu i usuwaniu potencjalnych problemów w ich kodzie.
 • Dostosowany interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika PyCharm jest dostosowywalny. Pozwala to programistom wybierać różne schematy kolorów, motywy oraz układy edytora.

Takie różnorodności pomagają uczynić środowisko programistyczne bardziej wygodnym i efektywnym dla poszczególnych programistów.

Porównanie pakietów PyCharm Community i Pro

Program jest dostępny w dwóch edycjach: Community Edition i Professional Edition. Pierwsza jest darmowa i open-source, a Pro to płatna wersja z funkcjami wsparcia dla tworzenia aplikacji webowych, integracji baz danych i zdalnego programowania.

Jeśli jesteś początkującym i planujesz tylko uczyć się programowania w Pythonie lub masz prosty projekt do zrealizowania, wówczas pakiet Community jest najlepszym rozwiązaniem. Możesz pracować tylko w Pythonie, chociaż wersja zawiera inne języki i formaty. W razie potrzeby można pobrać dodatkowe rozszerzenia i zainstalować takie języki jak Dart lub Rust.

Plan Professional obejmuje wszystkie możliwości z edycji Community oraz obsługę języków SQL, Cython na poziomie Backend, wsparcie dla TypeScript, SCSS, JavaScript, Sass, Less na poziomie Frontend oraz narzędzia Liquid, Slim i Haml.

PyCharm Community Edition PyCharm Professional Edition
Koszt Darmowe Płatna licencja z określoną ceną
Dla kogo? Początkujący programiści, studenci, projekty hobbystyczne Profesjonalni programiści, projekty komercyjne
Wsparcie dla Pythona Pełne wsparcie dla Pythona Pełne wsparcie dla Pythona
Narzędzia do debugowania Ograniczone funkcje, w tym podstawowy debugger Pełnoprawny debugger z zaawansowanymi funkcjami
Wsparcie dla frameworków Ograniczone wsparcie dla Django, Flask i innych frameworków Pełne wsparcie dla Django, Flask, Pyramid i innych frameworków
Web Development Ograniczone wsparcie dla HTML, CSS, JavaScript Pełne wsparcie dla HTML, CSS, JavaScript i TypeScript
Edytor formularzy wizualnych Niedostępny Dostępny
Integracja z bazami danych Ograniczone wsparcie dla SQLite Pełne wsparcie dla SQLite, PostgreSQL, MySQL i innych systemów zarządzania bazą danych (DBMS)
Komercyjne narzędzia Nie są dostępne Narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych, SQL i inne funkcje
Wtyczki i rozszerzenia Ograniczona obsługa wtyczek Pełne wsparcie dla wtyczek i rozszerzeń
Aktualizacje i wsparcie Ograniczone wsparcie i darmowe aktualizacje Pełne wsparcie i dostęp do aktualizacji przez rok

Jak widać w tabeli, zarówno Community, jak i Pro w pełni obsługują Pythona, zapewniając wygodną pracę z projektami. Jednak wersja Professional oferuje większą liczbę funkcji. Jest to szczególnie istotne dla profesjonalnych programistów lub projektów w skali organizacji.

Jak zainstalować PyCharm?

Podczas instalacji PyCharm masz dwie opcje wyboru:

 1. Aplikacja Toolbox

 2. Samodzielna instalacja

Aplikacja Toolbox to jedyny instalator, który można używać do instalowania, zarządzania i aktualizowania kilku środowisk programistycznych JetBrains, w tym PyCharm. Centralnie zarządza wszystkimi Twoimi programami JetBrains i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich zainstalowanych narzędzi. Za pomocą aplikacji Toolbox łatwo zaktualizujesz wszystkie środowiska programistyczne JetBrains z jednego interfejsu i zainstalujesz nowe IDE jednym kliknięciem.

Samodzielna instalacja PyCharm polega na pobraniu i uruchomieniu oddzielnego instalatora dla Twojego systemu operacyjnego. Podczas samodzielnej instalacji masz większą kontrolę nad procesem instalacji i możesz dostosować, które komponenty PyCharm chcesz zainstalować i gdzie je zainstalować. Samodzielna instalacja jest również dobrym wyborem, jeśli musisz wykonać skomplikowane zadania instalacyjne.

Jeśli planujesz programować wyłącznie w Pythonie, odpowiedni będzie każdy sposób instalacji. Aplikacja Toolbox jest dobrym wyborem z prostym i zoptymalizowanym procesem pobierania, dlatego zaleca się ją do instalacji. Zapewnia również elastyczność w korzystaniu z kilku środowisk programistycznych JetBrains, jeśli w przyszłości zdecydujesz się programować wyłącznie w Pythonie.

Pobieranie za pomocą Toolboxa, jeśli używasz systemu Windows

 • Pobierz i otwórz instalator .exe.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.
 • Po zakończeniu pobierania pojawi się odpowiednia ikona w pasku zadań.

Pobieranie za pomocą Toolboxa, jeśli używasz systemu MacOS

 • Pobierz obraz dysku o rozszerzeniu .dmg. Pamiętaj, że istnieją różne wersje plików dla procesorów Apple silicon i Intel.
 • Utwórz obraz i przenieś Toolbox do folderu "Applications".

Pobieranie za pomocą Toolboxa, jeśli używasz systemu Linux

 • Pobierz archiwalny dokument .tar.gz.
 • Wypakuj dokument do katalogu z uprawnieniami do wykonywania plików.
 • Uruchom jetbrains-toolbox. Po pierwszym uruchomieniu pojawi się odpowiednia ikona w głównym menu.

Samodzielna instalacja dla systemu Windows

 • Pobierz najpierw instalator .exe. (dla procesorów ARM64 istnieje oddzielny instalator)
 • Przed rozpoczęciem instalacji przetestuj integralność instalatora, pobierając obliczenie sumy kontrolnej SHA.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

Samodzielna instalacja dla systemu MacOS

 • Zainstaluj obraz dysku o rozszerzeniu .dmg., biorąc pod uwagę typ procesora (Intel, Apple silicon).
 • Sprawdź integralność skompresowanej kopii danych na dysku. Aby to zrobić, wykonaj obliczenia sumy kontrolnej SHA.
 • Utwórz obraz i przenieś PyCharm do folderu "Applications".
  Samodzielna instalacja dla systemu Linux
 • Pobierz archiwum (dla architektury procesora ARM64 istnieje oddzielne archiwum);
 • Rozpakuj plik pycharm-.tar.gz do innego folderu, jeśli w bieżącym folderze pobierania nie ma opcji wykonania plików: tar xzf pycharm-.tar.gz -C

  Zalecane miejsce instalacji zgodnie ze standardem hierarchii systemu plików (FHS) to /opt. Aby zainstalować PyCharm w tym katalogu, wprowadź następującą komendę:

  sudo tar xzf pycharm-*.tar.gz -C /opt/

 • Sprawdź integralność pobranego archiwum, używając sumy kontrolnej SHA.
 • Przejdź do podkatalogu bin: cd /pycharm-*/bin

  Na przykład, cd /opt/pycharm-2022.2.4/bin

 • Uruchom plik pycharm.sh z podkatalogu bin. sh pycharm.sh
Tworzenie nowego projektu

screen-1

Kiedy korzystasz z PyCharm po raz pierwszy, sekcja "Projekty" w ogólnych ustawieniach będzie dość prosta. Podstawowe opcje, które zobaczysz, obejmują tworzenie nowego projektu, otwieranie istniejącego projektu lub ładowanie projektu z repozytorium systemu kontroli wersji (VCS), takiego jak Git, Subversion lub Mercurial.

Pierwszy projekt

Jeśli zdecydujesz się utworzyć nowy projekt, określ wersję Pythona, nazwę i lokalizację projektu oraz środowisko wirtualne. Automatycznie zostanie utworzony plik skryptu Pythona main.py.

screen-2

 1. Wybierz lokalizację projektu i nadaj mu nazwę, aby utworzyć nowy katalog.
 2. Jeśli jest złożony, rozwinięcie sekcji Python Interpreter i wybierz metodę tworzenia nowego środowiska. Najczęstsze opcje obejmują:
  Virtualenv, Pipenv, Conda, Poetry

W większości przypadków PyCharm automatycznie tworzy nowe środowisko wirtualne, więc nie musisz nic konfigurować.

 1. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru automatycznego tworzenia pliku main.py. Zazwyczaj ten plik służy do przechowywania kodu uruchamiającego aplikację wieloplikową. W prostym projekcie cały twój kod może istnieć w jednym pliku. Możesz zachować nazwę main.py lub ją zmienić.
 2. Kliknij przycisk "Utwórz" znajdujący się w prawym dolnym rogu okna dialogowego.

Panele w interfejsie projektu

Po utworzeniu nowego projektu w PyCharm znajdziesz się w interfejsie projektu, który zawiera kilka kluczowych komponentów:

 • Panel narzędzi (1)
 • Panel projektu (2)
 • Panel edytora (3)
 • Panel nawigacyjny (4)
 • Menedżer paneli (5)
 • Pasek stanu (6)

screen-3

Pasek narzędzi
Pasek narzędzi (1, niebieski prostokąt) znajduje się w górnej części okna PyCharm. Zawiera różne przyciski i ikony, które umożliwiają wykonywanie ogólnych czynności, takich jak uruchamianie kodu, debugowanie i przechodzenie do innych części twojego projektu.

Panel projektu

Panel projektu (2, różowe pole) zazwyczaj znajduje się w lewej części okna PyCharm. Możesz go włączać i wyłączać, klikając przycisk "Projekt" na lewym pasku narzędzi. Na panelu "Projekt" możesz poruszać się po katalogach i plikach swojego projektu. Możesz rozwijać i zwijać różne węzły oraz wybierać poszczególne pliki do edycji.

Panel edytora

Panel edytora (3, różowe pole) zazwyczaj znajduje się w centrum okna PyCharm. Gdy otwierasz plik na panelu projektu, będzie on wyświetlany na panelu edytora. Możesz otwierać dodatkowe karty na panelu edytora, dwukrotnie klikając pliki na panelu projektu lub używając kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + N („Ctrl” na „cmd” w macOS). Domyślnie PyCharm otwiera główny plik twojego projektu (na przykład „main.py” dla projektu Python) na panelu edytora.

Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny (4, niebieski prostokąt) znajduje się w górnej części panelu edytora i wyświetla ścieżkę do aktualnie otwartego pliku. Korzystając z menu rozwijanego (schowanego pod trzema pionowymi kropkami w prawym górnym rogu), możesz szybko przechodzić do plików w swoim projekcie lub dodawać otwarte karty do zakładek. Powyżej znajduje się dodatkowy pasek menu, który umożliwia szybkie przechodzenie do aktualnie otwartego pliku, klas, plików, narzędzi, akcji i ustawień.

Menadżer paneli

Menadżer paneli (5, niebieski prostokąt) zazwyczaj znajduje się w dolnej części okna PyCharm, bezpośrednio pod panelem edytora. Dostępne są liczne dodatkowe panele, takie jak "Terminal", "Konsola Pythona", "Wykryte problemy", "Usługi" lub "Kontrola wersji", które można wyświetlić jako osobny obszar poziomy w widoku projektu. Jeśli wszystkie są zwinięte, spróbuj kliknąć dowolny przycisk, aby rozwinięto zawartość.

Status bar

Pasek stanu (6, żółta strzałka) znajduje się w dolnej części okna PyCharm. Wyświetla informacje o twoim projekcie i aktualnym stanie PyCharm. Możesz dostosować informacje wyświetlane w pasku stanu, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje wyświetlania.

Dostosowywanie interfejsu projektu

Domyślnie wszystkie dodatkowe funkcje, takie jak panele (poza panelem projektu i edytora), są zwinięte na dolnej belce okna.

Na przykład, gdy klikniesz wybrany przycisk, jego zawartość rozwinięta zostanie w postaci poziomej belki tuż poniżej edytora. Jeśli klikniesz na wybrany przycisk, na przykład Terminal, kolejny przycisk "Dalej" włączy odpowiednie funkcje.

Możesz dostosować układ widoku "Projekt" według własnych potrzeb.

 • Na przykład, możesz za pomocą funkcji przeciągnij i upuść w Menedżerze paneli poukładać wszystko.
 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pojawi się okno dialogowe, które wyświetli dostępne opcje.
 • Każdy przycisk ma opcję, która pozwala przypiąć odpowiedni panel w wybranej części okna projektu. Dzięki temu możesz otwierać więcej paneli jednocześnie.
 • Następnie, zgodnie z własnymi potrzebami, na przykład, możesz mieć dwa egzemplarze Terminala, które będą jednocześnie w dwóch miejscach w systemie plików.
 • Za pomocą opcji prawokliku możesz także dostosować informacje wyświetlane w pasku stanu (oznaczone kolorem niebieskim).

screen-4

Następny lub kontynuowany projekt

IDE PyCharm rejestruje wszystkie twoje projekty, nad którymi pracowałeś, poprzez interfejs IDE, dzięki czemu możesz szybko przejść do kontynuacji prac na karcie Projects. W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie projekty, które utworzyłeś lub otworzyłeś w PyCharm. Możesz łatwo przełączać się między projektami, klikając nazwę projektu na liście. 

screen-5

Widok Project pozwala również na:

 • utworzenie nowego projektu
 • otwarcie istniejącego projektu lub
 • sklonowanie projektu z systemu kontroli wersji.

Dodaj nowy plik

Na panelu Projektu (po lewej stronie) możesz wyświetlić opcje narzędzi projektu, klikając prawym przyciskiem myszy. W menu wybierz (1) Nowy, a następnie (2) Plik Python i w (3) oknie dialogowym "Nowy plik Python" podaj nazwę nowego pliku. Spowoduje to dodanie nowego pustego pliku do twojego projektu (widocznego na panelu projektu) i automatyczne otwarcie go jako nowej karty na panelu edytora.

screen-6

Porada dnia

Porada dnia to funkcja PyCharm, która wyświetla przydatną wskazówkę lub poradę dotyczącą pracy w IDE lub języka Python za każdym razem, gdy uruchamiasz projekt w IDE. Domyślnie wyświetlana jest tylko jedna wskazówka naraz. Jednak możesz kliknąć przycisk Dalej, aby przeglądać tyle wskazówek, ile chcesz. Okno dialogowe Porady jest domyślnie włączone, ale gdy już zakończysz naukę, możesz je wyłączyć, zaznaczając pole wyboru "Nie pokazuj podpowiedzi podczas uruchamiania". Zapobiegnie to pojawianiu się podpowiedzi przy każdym uruchomieniu programu.

screen-7

Specyfikacje techniczne

 • Systemy operacyjne: Microsoft Windows 10, 8, 7 (SP1) 64-bitowe;
 • Mac OS od wersji 10.14 lub nowszej;
 • Linux z środowiskiem pracy Unity DE, GNOME, KDE; w przypadku braku biblioteki systemowej Glibc 2.14 w dystrybucji mogą wystąpić problemy z instalacją PyCharm, program może być niedostępny;
 • Minimum 4 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB RAM;
 • 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym + co najmniej 1 GB dla pamięci podręcznej;
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
 • Wersja Pythona 2.7, Python 3.5 lub nowsza.
 • Wtyczki do PyCharm

  Anaconda Zapewnia integrację z dystrybucją Anaconda Python oraz związanymi z nią bibliotekami i narzędziami.
  Django Zapewnia wsparcie dla rozwoju stron internetowych w Django, obejmujące uzupełnianie kodu, szablony i polecenia zarządzania.
  Pytest Integruje PyCharm z platformą testową Pytest, umożliwiając użytkownikom uruchamianie testów i przeglądanie wyników bezpośrednio w IDE.
  GitToolBox Doskonali integrację Git w PyCharm, zapewniając dodatkowe funkcje, takie jak interaktywne przekształcenie, wybieranie i przechowywanie.
  Jupyter Integruje PyCharm z środowiskami Jupyter Notebook i JupyterLab, umożliwiając użytkownikom edycję i wykonywanie notatników bezpośrednio w środowisku IDE.
  Baza danych SQL Zapewnia narzędzia do pracy z bazami danych SQL, w tym podświetlanie składni, automatyczne uzupełnianie kodu oraz wykonywanie zapytań.
  Rainbow Brackets Zapewnia ulepszoną funkcję podświetlania nawiasów, co ułatwia identyfikację odpowiadających nawiasów i zagnieżdżonych bloków kodu.
  Obsługa Bash Zapewnia obsługę pisania i wykonywania skryptów Bash, w tym podświetlanie składni, uzupełnianie kodu i debugowanie.
  Edytor CSV Zapewnia sprawdzanie składni, podświetlanie, konfigurowanie i edytowanie plików CSV za pomocą kolorowej tabeli.
  GPT Code Wprowadza w PyCharm funkcjonalność ChatGPT, aby poprawić Twój kod za pomocą niestandardowych wskazówek, wyszukiwania błędów, dodawania testów, optymalizacji oraz wyjaśnień w razie potrzeby