Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Gotowość na incydenty z Maltego

Gotowość na incydenty z Maltego

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cybernetycznym, służby bezpieczeństwa muszą wyprzedzać coraz bardziej zaawansowane zagrożenia i zarządzać ogromnymi ilościami danych z różnych źródeł. Poleganie wyłącznie na jednym narzędziu lub procesach manualnych nie jest już wystarczające. Na co więc należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy do integracji i analizy informacji o zagrożeniach?

Dzisiaj opowiemy o strategicznym podejściu Maltego, skierowanym na wsparcie zespołów ds. cyberwywiadu (CTI), i zaprezentujemy możliwości oraz korzyści płynące z używania Maltego. Najpierw przyjrzymy się kluczowym trendom kształtującym obszar cyberwywiadu oraz wyzwaniom, przed którymi stoją specjaliści CTI.

Przyszłość krajobrazu cyberwywiadu

W świecie, w którym znaczące osiągnięcia w technologiach takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dominują w naszym codziennym życiu, oczywiste jest, że będą one kształtować krajobraz i przyszłość cyberwywiadu (CTI) w nadchodzących dekadach. Te technologie umożliwią zaawansowane, w czasie rzeczywistym, wykrywanie zagrożeń, co pozwoli organizacjom przewidywać i zapobiegać cyberzagrożeniom, zanim się pojawią. Jednakże, tworzą one również nowe wyzwania, takie jak znaczne obciążenie cyberbezpieczeństwa spowodowane ogromną ilością informacji generowanych zarówno przez ludzi, jak i maszyny, a także zaawansowane ataki socjotechniczne wykorzystujące te nowoczesne technologie.

Problemy w dochodzeniach cyberwywiadu

Pomimo oczywistych korzyści, które przynoszą osiągnięcia technologiczne, jednocześnie nasilają one problemy w dochodzeniach cyberwywiadu. Przyjrzyjmy się niektórym z obecnych problemów w dochodzeniach cyberwywiadu.

challenges-in-cti-invesitgations_incident-readiness.png

Dochody w dziedzinie cyberwywiadu napotykają na wiele problemów. Biorąc pod uwagę ogromną ilość danych generowanych przez różne sieci, urządzenia i źródła, analitycy potrzebują platformy do konsolidacji i wizualizacji danych w formie łatwej do przyswojenia. Analitycy ds. zagrożeń są zmuszeni korzystać z wielu narzędzi i platform, z których każde posiada liczne źródła danych, aby porównywać wyniki. Proces ten jest dodatkowo skomplikowany przez różnice w cenach, planach i licencjach. Wszystkie te aspekty komplikują i przerywają ich procesy robocze, co utrudnia skuteczne filtrowanie informacji i identyfikowanie istotnych połączeń, niezależnie od poziomu wyszkolenia. To spowolnienie jest szczególnie krytyczne w operacjach SOC, gdzie czas odgrywa kluczową rolę.

Ponadto, w miarę jak cyberprzestępcy nieustannie opracowują nowe taktyki, techniki i procedury (TTP), analitykom staje się coraz trudniej dokładnie przypisywać cyberataki konkretnym grupom. Muszą oni nabywać lub kupować najbardziej aktualne narzędzia i dane do każdego skutecznego dochodzenia.

Dodatkowo, ograniczenia zasobów, w tym potrzeba wykwalifikowanego personelu, zaawansowanych narzędzi i ciągłego monitoringu, mogą ograniczać możliwości zespołów ds. cyberwywiadu w przeprowadzaniu dokładnych dochodzeń. Integracja danych z różnych źródeł bez zakłóceń oraz zapewnienie wymiany informacji między różnymi organizacjami i platformami są skomplikowanymi zadaniami. Aspekty prawne i etyczne, takie jak przepisy dotyczące prywatności, również muszą być dokładnie przestrzegane, aby zapewnić zgodność podczas zbierania i wykorzystywania informacji wywiadowczych.

Wreszcie, istnieje stały deficyt umiejętności związany z niedoborem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, specjalizujących się w cyberwywiadzie. Utrudnia to organizacjom szkolenie i zatrzymanie talentów w tej wyspecjalizowanej dziedzinie, nie wspominając już o pełnym wykorzystaniu każdego nabytego narzędzia do rozwiązywania nowych i specyficznych problemów.

Niezbędne możliwości zintegrowanej platformy do analizy danych dla zespołów cyberwywiadu

essential-capabilities-of-a-holistic-data-integration-and-analysis-platform-for-cti-teams-1-.png

Maltego nieustannie się rozwija, poprawiając możliwości swojego produktu z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Poniżej przedstawiono plan kompleksowego podejścia dla profesjonalistów w dziedzinie cyberwywiadu, aby scentralizować informacje i zarządzać procesami roboczymi opartymi na danych na jednej platformie.

Grafy Maltego

Grafy Maltego umożliwiają analitykom wizualizację i zrozumienie kluczowych informacji oraz połączeń w dużych i złożonych zestawach danych poprzez prosty interfejs. Ponadto, Maltego Graph może znacznie skrócić czas poświęcany na dochodzenia — od godzin do minut — poprzez automatyzację ręcznych i powtarzalnych zadań za pomocą Maltego Machines.

Dane Maltego

Cała platforma działa na podstawie unikalnych danych Maltego, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Integruje ona ponad 120 różnych dostawców danych i ponad 12 000 metod wyszukiwania w dochodzeniach CTI, w tym takie źródła danych i narzędzia jak OpenCTI, Anomali, Splunk i inne. Skupiono się na uproszczeniu integracji procesów roboczych, co pozwala na centralizację wszystkich istotnych danych z SIEM, TIPs, SOAR, OSINT oraz wewnętrznych baz danych w standardowej ontologii danych Maltego.

Przypadki i zarządzanie Maltego

Zespół może przechowywać i gromadzić wszystkie dochodzenia w jednym miejscu oraz krzyżowo porównywać wszystkie dane w jednolitym formacie w celu poprawy współpracy. Dzięki ustawieniom administracyjnym menedżer może audytować i centralizować wykorzystanie Maltego w organizacji, zarządzać billingiem i autoryzacją dostępu, eliminując konieczność zarządzania tymi aspektami oddzielnie dla każdego narzędzia.

Korzyści z kompleksowej platformy do integracji i analizy danych dla zespołów cyberwywiadu

Te kluczowe możliwości prowadzą do trzech głównych korzyści:

maltego-desktop-analyst-malware-closeup.png  

1. Zwiększenie efektywności analityków

Dostarcz swoim analitykom bieżące informacje i płynną integrację danych wewnętrznych i zewnętrznych, aby zwiększyć ich efektywność i precyzję. Pomagając im zgromadzić aktualne dane o zagrożeniach w jednym interfejsie i zapewniając płynną integrację danych z różnych źródeł, umożliwiasz im szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań. To nie tylko poprawia ich wydajność, ale także zwiększa pewność siebie i jakość podejmowanych decyzji, co prowadzi do wzmocnienia bezpieczeństwa Twojej organizacji.

2. Szybkie wykrywanie zagrożeń

Osiągnij gotowość na incydenty i reaguj na nie z bezprecedensową szybkością. Korzystając z zaawansowanych metod wykrywania zagrożeń i bieżących informacji z Maltego, Twoja organizacja może szybko identyfikować potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach. Na przykład Maltego pozwala bezpośrednio pobierać wskaźniki z zewnętrznych źródeł i łączyć je z Twoim wewnętrznym środowiskiem. Proces ten pomaga wykrywać wcześniej niezauważone incydenty, zapewniając szybkie reagowanie na incydenty i minimalizując skutki naruszeń bezpieczeństwa. W ten sposób możesz zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów i danych. Szybkie wykrywanie zagrożeń pozwala wyprzedzać cyberprzestępców i skuteczniej chronić swoje zasoby.

3. Zwiększenie zwrotu z inwestycji

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki niezrównanemu doświadczeniu w analizie informacji. Optymalizując swoje procesy i narzędzia cyberwywiadu, możesz skrócić czas poświęcony na ręczną analizę danych i uprościć procesy wykrywania zagrożeń. Ta efektywność przekłada się na znaczną oszczędność kosztów, ponieważ Twoja drużyna może skoncentrować się na zadaniach priorytetowych i inicjatywach strategicznych. Dodatkowo, zapobieganie przerwom w działalności i potencjalnym stratom finansowym spowodowanym przez incydenty cybernetyczne zmniejsza ogólne koszty, zapewniając odporność i rentowność Twojej organizacji w obliczu rozwijających się zagrożeń cybernetycznych.

Identyfikacja podatności

Maltego umożliwia zespołom identyfikację podatności cyfrowych zasobów lub osób, które mogą stać się celami, przeprowadzając powierzchowne oceny zagrożeń i analizując cyfrowe ślady. To daje organizacjom możliwość zrozumienia i usunięcia potencjalnych podatności, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców. Na przykład, Twój zespół może dowiedzieć się, jak używać Maltego do oceny powierzchni ataku.

Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach

Maltego pozwala użytkownikom zbierać informacje o zagrożeniach od potencjalnych cyberprzestępców z różnych źródeł danych i przekazywać te informacje zespołom zajmującym się tworzeniem metod wykrywania i polowaniem na zagrożenia. Ten proces poprawia wykrywanie i pomaga na wczesnych etapach identyfikować próby ataków lub ich wczesne etapy, zwiększając zdolność do uprzedzającej walki z zagrożeniami.

Badanie zagrożeń wewnętrznych

Dzięki Maltego organizacje mogą skutecznie badać zagrożenia wewnętrzne, które mogą stanowić ryzyko dla firmy. Możesz identyfikować i analizować wzorce zachowań wskazujące na złośliwe działania wewnątrz organizacji, co pozwala na terminową interwencję. Wykorzystując integracje Maltego z darknetem, organizacja może proaktywnie wyszukiwać wzmianki o firmie lub poufnych danych na ukrytych forach i rynkach.

Kluczowe zasady dochodzeń prowadzonych na platformach Maltego

Ponadto, wszystkie dochodzenia prowadzone na platformach Maltego opierają się na trzech kluczowych zasadach. Maltego zapewnia bezpieczeństwo tożsamości badaczy i gromadzonych danych, utrzymuje zgodność i przejrzystość w zakresie zbierania i przechowywania danych oraz zapewnia eksperckie wsparcie w zakresie szkolenia, wdrażania narzędzi i indywidualnej konfiguracji dostosowanej do Twojej organizacji.

Podsumowanie

Szybko zmieniający się krajobraz i wyzwania w dziedzinie cyberwywiadu wymagają innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że ten przegląd dał Ci jasne zrozumienie, w jaki sposób Maltego pozwala Twojemu zespołowi scentralizować dostęp do danych, wizualizować ogromne ilości informacji i interpretować je w celu odkrycia ukrytych prawd. W rezultacie Twój zespół będzie mógł szybciej reagować na zagrożenia i skutecznie zmniejszać ryzyko. Kompleksowa platforma do integracji i analizy informacji o zagrożeniach jest nieoceniona i niezbędna do skutecznej pracy w dziedzinie cyberwywiadu. Bądź krok przed innymi dzięki Maltego i zapewnij gotowość swojej organizacji do stawienia czoła ciągle zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń z pewnością.