Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

JetBrains PHPStorm

Producent:
JetBrains
Ocena: 5
Głosów: 40
5

Oprogramowanie JetBrains PhpStorm to wyspecjalizowany zasób web projektowania, zorientowany web-aplikacje i inne typy programów, które mogą byś wygenerowane z pomocą języku PHP, JavaScript a więc HTML  i CSS. 
Rozwiązanie PhpStorm realizuje wdrożenie i synchronizacje projektów przez protokół FTP. Środowisko PhpStorm oferuje funkcje automatycznego uzupełniania językowych konstrukcji PHP w kodzie, sprawdzanie kodu, różne mechanizmy refaktoryzacji i szybką nawigację w kodzie. 

JetBrains PHPStorm
JetBrains PHPStorm
Ceny
Opis produktu
Promocje
Opinie
Artykuły
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ładowanie...
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Promocje
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Artykuły
Ładowanie...
Licencje
 
PhpStorm - Personal annual subscription
536.9
 
PhpStorm - Commercial annual subscription
1356.08

Zalety, dla których  warto kupić JetBrains PHPStorm 

PhpStorm graficzny debugger PHP obsługuje warunkowe punkty przerwania, śledzenie wartości i automatyczne debugowanie poszczególnych procedur. Do testowania aplikacji obsługiwany jest szkielet modułu testowego PhpUnit oraz interfejs graficzny do uruchamiania testów. Podczas edycji kodu podświetlane są konstrukcje składni, wykonywane jest zaawansowane formatowanie konfiguracji, wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym i uzupełnianie kodu. Edytor PhpStorm uwzględnia komentarze do kodu po jego zakończeniu, automatycznie wybierając optymalne rozwiązanie problemu. Szablony do refaktoryzacji i edycji PHP gwarantują, że projekt zostanie zmieniony w najkrótszym możliwym czasie. PhpStorm pozwala na wizualizację kodu w formie hierarchicznej i zapewnia szybką nawigację przez wszystkie elementy.

Dzięki zastosowaniu testów PHPUnit można szybko wyświetlić wyniki generowania kodu poszczególnych bloków lub całej aplikacji. Jeśli test zakończył się niepowodzeniem, produkt umożliwia przeglądanie poszczególnych ciągów kodu, w których wykryto błąd. PhpStorm zapewnia debugowanie kodu JavaScript i zapewnia szeroki zakres możliwości: znajdowanie punktu przerwania w HTML i JavaScript, ustawianie parametrów punktu przerwania, testowanie składni kodu w czasie rzeczywistym itd.

Podstawowe możliwości:

 • Obsługa PHP 5.3, 5.4 i 5.5, w tym generatory, coroutines, przestrzenie nazw, zamknięcia, typy, składnia krótkich tablic, dostęp do elementu klasy podczas tworzenia instancji, dereferencje tablicy podczas wywoływania funkcji, literały binarne, wyrażenia w wywołaniach statycznych itp. PhpStorm może być stosowany zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych projektach PHP.
 • Uzupełnianie kodu uzupełnia klasy, metody, nazwy zmiennych, słowa kluczowe PHP i często używane nazwy pól i zmiennych w zależności od ich typu.
 • Obsługa standardów projektowania kodu  (PSR1/PSR2, Drupal, Symfony2, Zend).
 • Wsparcie PHPDoc. PhpStorm zapewnia odpowiednie uzupełnianie kodu, oparte na komentarzach @property, @method i @var.
 • Detektor powtarzalnego kodu.
 • PHP Code Sniffer (phpcs), sprawdzający kod "na bieżąco".
 • Refaktoryzacja (zmiana Nazwy, Wprowadzenie zmiennej/stałej/pola, Osadzanie zmiennej).
 • Obsługa edycji szablonów Smarty (podświetlanie błędów składni, automatyczne uzupełnianie funkcji i atrybutów Smarty, automatyczne wstawianie sparowanych nawiasów, wycinków i znaczników zamykających itp.).
 • Widok MVC dla frameworków symfony 2 i Yii
 • Identyfikacja kodu zapakowanego do archiwów
 • Wsparcie SQL i baz danych (refaktoryzacja schematu bazy danych, generowanie skryptów migracji schematu, eksport wyników wykonania zapytania do pliku lub schowka, edycja procedur przechowywanych i wiele innych.)
 • Integracja z systemami kontroli wersji (Git - w tym specjalne funkcje do pracy z GitHub,Subversion, Mercurial, Perforce, CVS, TFS), który pozwala na wykonywanie wielu czynności, np commit, merge, diff i inne, bezpośrednio z PhpStorm.)
 • Lokalna historia (Local History) (lokalnie śledzi wszelkie zmiany w kodzie).
 • PHP UML (Diagramy klas UML do kodu PHP z refaktoryzacją  bezpośrednio z wykresu).
 • Wsparcie Phing (usług uzupełnianie, sprawdzanie standardowych znaczników, właściwości, nazw celów, wartości atrybutów do mechanizmów plików (build files).
 • Integracja z bagh tracking. 
 • Wsparcie Vagrant, SSH konsoli i zdalnych narzędzi.  
 • Wsparcie Google App Engine dla PHP.
 • Łatwo konfigurowalny wizualny debugger (Xdebug, Zend Debugger) w celu sprawdzania odpowiednich kontekstu zmiennych lokalnych i zdefiniowanych przez użytkownika obiektów śledzenia, w tym tablic i złożonych obiektów, a także edycji wartości "na bieżąco".
 • Integracja skryptów które można profilować po prostu z PhpStorm z pomocą Xdebug lub Zend Debugger. Dostępny jest zagregowany raport; użytkownik może przejść od statystyk wykonania bezpośrednio do funkcji w kodzie PHP.
 • Integracja z frameworkiem testów jednostkowych PHPUnit (testy PHPUnit można rozwijać w PhpStorm i natychmiast uruchomić z katalogu, pliku lub klasy za pomocą menu kontekstowego) z powłoką kodu (code coverage).
 • Uzupełnianie kodu JavaScript, HTML i CSS (do tagów, słów kluczowych, tagów, zmiennych, parametrów i funkcji).
 • Wsparcie HTML.5.
 • Live Edit: zmiany w kodzie można natychmiast wyświetlić w przeglądarce bez konieczności przeładowania strony.
 • Wsparcie CSS/SAS/Less (uzupełnianie kodu, podświetlanie błędów, walidacja, itp.).
 • Zen Coding.
 • Nawigacja do kodu i wyszukiwania użycia (przejdź do ogłoszenia/identyfikatora, znaleźć użytkowania)
 • Wsparcie ECMA Script Harmony.
 • Refaktoryzacja JavaScript (zmiana nazwy, wybór zmiennej/funkcji, wbudowanie zmiennej/funkcji, przenoszenie/kopiowanie, bezpieczne usuwanie, usunięcie wbudowanego skryptu w osobnym pliku).
 • Debugger JavaScript, a także integracja z freimwork testów jednostkowych w JavaScript.

JetBrains zapewnia również inne, bardziej wydajne zintegrowane środowisko programistyczne - IntelliJ IDEA, w którym funkcjonalność PhpStorm może być zapewniona za pomocą wtyczek.